Badanie neuropsychologiczne

Badanie neuropsychologiczne służy ocenie funkcji poznawczych. Wykonywane jest u osób z podejrzeniem chorób neurologicznych jak również w przypadku udarów, guzów mózgu, urazów głowy.  Skierowane jest także do osób odczuwających pogorszenie funkcji poznawczych takich jak pamięć, uwaga, orientacja przestrzenna, trudności w planowaniu działania. Za pomocą testów neuropsychologicznych dokonuje się oceny zaburzeń: mowy, pamięci i uwagi, funkcji wzrokowo-przestrzennych, myślenia, funkcji wykonawczych, gnozji i praksji, procesów emocjonalno-osobowościowych. Badanie neuropsychologiczne pozwala ocenić stopień uszkodzeń jak również wyznaczyć obszar rehabilitacji. Ponadto pozwala na różnicowanie czy obserwowane problemy w zachowaniu chorego są wynikiem uszkodzeń mózgu czy też są wynikiem zaburzeń emocjonalnych takich jak np. depresja.

Na badanie należy zabrać ze sobą karty informacyjne ze szpitala (jeśli były wcześniejsze hospitalizacje), badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego (jeśli badanie zostało wykonane) a także okulary jeśli badany z nich korzysta.

Opracowała:

agnieszka-zdechlik-neuropsychologMgr Agnieszka Zdechlik
Neuropsycholog
Zobacz..