EEG

Badanie elektroencefalograficzne (EEG) służy do oceny czynności bioelektrycznej mózgu. Badanie EEG polega na rejestracji generowanych przez komórki mózgu potencjałów elektrycznych.

Do rejestracji używa się elektrod umieszczanych na powierzchni głowy. EEG wykorzystuje się w diagnostyce chorób takich jak padaczka zaburzenia psychiczne, utraty przytomności, zaburzenia snu. Badanie można wykonywać u dzieci i u osób dorosłych. Badanie trwa ok. 30 minut.