Stwardnienie rozsiane (AB07002)

Informacje na temat badania klinicznego AB07002

Badanie z nowym lekiem na stwardnienie rozsiane jest w fazie rekrutacji pacjentów. Prosimy, aby osoby zainteresowane udziałem w badaniu zgłaszały się do naszej poradni w celu uzyskania bliższych informacji oraz przeprowadzenia wizyty kwalifikującej. W czasie wizyty neurolog ocenia nasilenie objawów choroby, weryfikuje dokumentację medyczną, ocenia czy aktualne leczenie oraz schorzenia towarzyszące umożliwiają udział pacjenta w badaniu. Po zakończeniu wizyty pacjent uzyskuje informacje, czy może uczestniczyć w badaniu. Przez cały okres trwania badania pacjenci są w stałym kontakcie z neurologiem prowadzącym badanie i są zapraszani na regularne wizyty kontrolne. Wizyta kwalifikująca do badania jak również udział w badaniu po zakwalifikowaniu się są bezpłatne. Wizyta kwalifikująca jest niezobowiązująca dla pacjenta do wzięcia udziału w badaniu.

Badanie prowadzone jest z zachowaniem zasad Dobrych Praktyk Klinicznych (Good Clinical Pracitce – GCP) i jest pod nadzorem Komisji Bioetycznej, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W sprawie możliwości uczestniczenia w badaniu proszę kontaktować się z rejestracją pod numerem telefonu 789-488-333.

Rozpoznanie
Pacjenci chorujący na stwardnienie rozsiane: postać pierwotnie postępującą lub wtórnie postępującą bez nawrotów.

Produkt badany
Masitinib podawany doustnie

Produkt porównawczy
Placebo

Okres leczenia
96 tygodni

Lekarz odpowiedzialny za badanie
Dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz

 

Artykuły powiązane:
Pierwotnie postępująca postać stwardnienia rozsianego – szansa na nowy lek
Badania kliniczne – co to takiego?