Udar mózgu, zawał serca, miażdżyca tętnic, hipercholesterolemia (SPIRE)

Informacje na temat badania klinicznego SPIRE

Rekrutacja do badania z nowym biologicznym lekiem obniżającym poziom cholesterolu została zakończona. W badaniu z nowym lekiem uczestniczyły osoby po przebytym udarze mózgu, zawale serca lub z miażdżycą tętnic, zagrożone kolejnym incydentem naczyniowym.

Przed kwalifikacją do badania prowadzone były wizyty w czasie których lekarz oceniał czy aktualne leczenie oraz schorzenia towarzyszące umożliwiają udział pacjenta w badaniu. Po zakończeniu wizyty pacjent uzyskiwał informacje, czy może uczestniczyć w badaniu. Przez cały okres trwania badania pacjenci są w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym badanie i są zapraszani na regularne wizyty kontrolne. Wizyta kwalifikująca do badania jak również udział w badaniu po zakwalifikowaniu się są bezpłatne. Wizyta kwalifikująca jest niezobowiązująca dla pacjenta do wzięcia udziału w badaniu.

Badanie prowadzone jest z zachowaniem zasad Dobrych Praktyk Klinicznych (Good Clinical Pracitce – GCP) i jest pod nadzorem Komisji Bioetycznej, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W sprawie możliwości uczestniczenia w badaniu proszę kontaktować się z rejestracją pod numerem telefonu 789-488-333.

Rozpoznanie
Pacjenci po przebytym udarze mózgu, zawale serca lub z miażdżycą tętnic, a także pacjenci cierpiący na hipercholesterolemię rodzinną.

Produkt badany
Bococizumab podawany podskórnie

Produkt porównawczy
Placebo

Okres leczenia
4 lata

Lekarz odpowiedzialny za badanie
Dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz

Koniec rekrutacji
Badanie zostało zakończone!!!

Artykuły powiązane:
Jakie są rodzaje cholesterolu, czyli czy każdy cholesterol jest zły?
Jaki wpływ ma cholesterol na udar mózgu?
Czy leki na cholesterol wystarczą?
Badania kliniczne – co to takiego?