Gabinety i pracownie

W skład NeuroCor wchodzą gabinety specjalistyczne

oraz pracownie diagnostyczne:

Kadra


Dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz

Gabinet Neurologiczny


Specjalista neurolog z 11-letnim stażem. Absolwent Wydziału Lekarskiego UJ CM. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Neurologii UJ CM oraz w ramach własnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. Aktualnie pracuje na stanowisku zastępcy ordynatora Oddziału Neurologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Doktor nauk medycznych, autor i współautor wielu publikacji naukowych dotyczących chorób zwyrodnieniowych mózgu. Uczestnik krajowych zagranicznych kongresów naukowych z dziedziny neurologii. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Zaburzeń Ruchowych, Europejskiej Organizacji Udaru (European Stroke Organization), Sekretarz Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego oraz badacz w ramach Europejskiej Sieci Choroby Huntingtona.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem farmakologicznym schorzeń układu nerwowego. Szczególne miejsce wśród zainteresowań zawodowych zajmują choroby neurodegeneracyjne.

Od 2006r zajmuje się prowadzeniem badań klinicznych. Aktualnie zaangażowany jest w projekty naukowe dotyczące choroby Huntingtona, choroby Alzheimera, udaru mózgu i stwardnienia rozsianego. W niektórych pełni rolę głównego badacza.

 

 

Dr n. med. Monika Ostrowska

Gabinet Neurologiczny

Pracownia EMG


Specjalista neurolog, starszy asystent w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacyjnym Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie neurologiczne odbyła w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, tam też pracowała przez trzy lata po ukończeniu specjalizacji na stanowisku starszego asystenta.
Szczególnie ukierunkowała się w diagnostyce i leczeniu chorób nerwowo-mięśniowych. Od początku swojej pracy zawodowej była związana z Poradnią Chorób Neuronu Ruchowego. Ukończyła kurs elektromiografii w Klinice Neurologii Akademii Medycznej w Warszawie w 2007 r., od tamtej pory wykonuje badania przewodnictwa nerwowego i elektromiograficzne. W 2010 r. odbyła staż w pracowni elektromiografii Szpitala Santa Maria w Lizbonie. W 2013 r. uzyskała licencję EMG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

 

Lek. med. Beata Jasińska

Gabinet Neurologa Dziecięcego


Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie. W 1993 roku uzyskała tytuł specjalisty I stopnia w zakresie pediatrii, a w 2001 roku także tytuł specjalisty neurologa dziecięcego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie podstaw oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2011r. Ukończyła kurs elektroencefalografii W Ośrodku Kształcenia Medycznego AKSON w Milanówku.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Od początku swojej drogi zawodowej związana ze Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Aktualnie pracuje w Oddziale Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej na stanowisku starszego asystenta. Zajmuje się wszystkimi problemami neurologicznymi u dzieci. Szczególne zainteresowania medyczne to spektrum autyzmu, całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania i emocji z perspektywy neurologa.

 

Dr n. med. Agnieszka Kułaga

Gabinet Neurologiczny

Pracownia EMG


Specjalista neurolog i Doktor nauk medycznych. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Szkolenie specjalizacyjne ukończyła w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Swoje umiejętności lekarskie doskonaliła w ośrodkach zagranicznych m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii; przez rok studiowała na Uniwersytecie Medycznym w Kolonii w Niemczech.

W latach 2009-2014 pracowała w Poradni Leczenia Migreny oraz Poradni Chorób Nerwowo-Mięśniowych w Klinice Neurologii SU w Krakowie opiekując się Pacjentami z bólami głowy oraz chorobami obwodowego układu nerwowego, w tym z miastenią.

W 2010 roku ukończyła kurs elektromiografii w Klinice Neurologii w Warszawie i od tego czasu wykonuje badania przewodnictwa nerwowego i elektromiograficzne. Aktualnie pracuje jako starszy asystent w Oddziale Neurologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Szczególne miejsce wśród zainteresowań zawodowych zajmują choroby nerwowo-mięśniowe.

Konsultuje także w języku angielskim i niemieckim.

 

Lek. med. Mieczysław Starzec

Gabinet Geriatryczny


Specjalista chorób wewnętrznych (od 2010), specjalista geriatrii (od 2014). Staż pracy 11 lat. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003). Doświadczenie zawodowe zdobywał w SP ZOZ w Myślenicach w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Ratunkowym, Stacji Dializ i Oddziale Nefrologii w Myślenicach, w Oddziale Klinicznym Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w ramach własnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.
Aktualnie pracuje na stanowisku lekarza w Stacji Dializ i Oddziale Nefrologii Fresenius Nephro Care w Myślenicach oraz Hospicjum Domowym na terenie powiatu myślenickiego i wielickiego.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, uczestniczył w wielu Zjazdach i Konferencjach Internistycznych, Nefrologicznych i Geriatrycznych.

 

Mgr Agnieszka Zdechlik

Gabinet Neuropsychologiczny


Psycholog kliniczny, neuropsycholog, psychoterapeuta, psycholog transportu. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Psychologia a w 2008 r. podyplomowe studia z zakresu psychologia transportu (na UJ), 2010 podyplomowy kurs z zakresu psychoterapii (podstawy psychoterapii jak również szczegółowe problemy psychoterapii) w Collegium Medicum. W 2015 roku uzyskała dyplom psychologa klinicznego z podspecjalizacją neuropsycholog. Pracuje od 2006 roku w szpitalu Jana Pawła II na oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz na oddziale Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii. Prowadzi także prywatną praktykę w której zajmuje się psychoterapią, diagnozą i rehabilitacją neuropsychologiczną, interwencją kryzysową.
Uczestnik licznych konferencji i szkoleń z zakresu psychoterapii i neuropsychologii.

 

 

Mgr Martyna Niemiec

Pracownia EEG


Mgr Martyna Niemiec posiada 20 letni staż w pracowni EEG – Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu jak i własna praktyka od 2009 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej od 1997 roku. Posiada certyfikat PTNK zarówno na wykonywanie jak i opisy badań EEG.

 

Lek. med. Anna Murzyn

Gabinet Reumatologiczny


Specjalista chorób wewnętrznych z wieloletnim stażem, specjalista reumatologii od 2000 r., absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu w Myślenicach w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w ramach poradni internistycznych i własnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.
Aktualnie pracuje na stanowisku lekarza w Oddziale Wewnętrznym Myślenickiego Szpitala.
Jest członkiem Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

 

Lek. Tomasz Tomaszewski

Gabinet Neurologiczny

Pracownia EMG


Specjalista neurolog, aktualnie pracuje na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w trakcie którego pracował również w Poradni Chorób Zwyrodnieniowych Mózgu opiekując się w szczególności chorymi z dystonią oraz chorobą Parkinsona. Ukończył kurs potencjałów wywołanych w Klinice Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2010 r. Ukończył kurs elektromiografii w Klinice Neurologii Akademii Medycznej w Warszawie w 2012r. Od tamtej pory wykonuje badania przewodnictwa nerwowego, elektromiograficzne, badania wzrokowych, słuchowych oraz czuciowych potencjałów wywołanych w Pracowni Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych w obecnym miejscu zatrudnienia.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie leczenia toksyną botulinową. Ukończył kursy dotyczące leczenia toksyną botulinową wielu schorzeń neurologicznych, w tym m. in. dystoniach ogniskowych (kręcz karku, kurcz powiek), spastyczności poudarowej, nadmiernej potliwości dłoni i stóp, migrenie.

Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.