Gabinet Neurologa Dziecięcego

Neurologia dziecięca to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami układu nerwowego występującymi u dzieci. Pacjentami neurologa dziecięcego są więc dzieci od urodzenia, aż do osiemnastego roku życia. Po tym okresie przechodzą zazwyczaj pod opiekę zwykłego specjalisty neurologa.

Neurolog dziecięcy zajmuje się schorzeniami genetycznymi jak również chorobami nabytymi, w tym będącymi skutkiem np. nieprawidłowego rozwoju, powikłań innych chorób lub urazów okołoporodowych i innych. Natura niektórych schorzeń, którymi zajmuje się neurolog dziecięcy jest nieznana. Do tych schorzeń należy np. autyzm, zespół Aspergera lub niektóre rodzaje padaczki dziecięcej.

Kadra


Lek. med. Beata Jasińska

Gabinet Neurologa Dziecięcego


Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie. W 1993 roku uzyskała tytuł specjalisty I stopnia w zakresie pediatrii, a w 2001 roku także tytuł specjalisty neurologa dziecięcego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie podstaw oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2011r. Ukończyła kurs elektroencefalografii W Ośrodku Kształcenia Medycznego AKSON w Milanówku.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Od początku swojej drogi zawodowej związana ze Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Aktualnie pracuje w Oddziale Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej na stanowisku starszego asystenta. Zajmuje się wszystkimi problemami neurologicznymi u dzieci. Szczególne zainteresowania medyczne to spektrum autyzmu, całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania i emocji z perspektywy neurologa.