Gabinet Neurorehabilitacji

Termin neurorehabilitacja odnosi się do aktywności rehabilitacyjnych ukierunkowanych na dysfunkcje wynikające z zaburzeń układu nerwowego. Celem neurorehabilitacji jest przywrócenie utraconych wskutek choroby funkcji, poprzez zastosowanie metod fizjoterapeutycznych opartych o znajomości zasad neurofizjologii. W przypadku chorób postępujących takich jak np. choroba Parkinsona lub stwardnienie rozsiane ważne jest także utrzymywanie zachowanych wciąż funkcji. Jeśli nie jest w możliwe, dąży się do zaadaptowania zachowanych umiejętności pacjenta do istniejącego inwalidztwa przez naukę odpowiednich strategii ruchowych.

Najczęstsze przyczyny dysfunkcji wymagające postępowania rehabilitacyjnego to udar mózgu, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, ale także choroby obwodowego układu nerwowego jak polineuropatie czy choroba neuronu ruchowego. Choroby te prowadzą do nieodwracalnego uszkodzenia struktury mózgu lub obwodowego układu nerwowego. Nie oznacza to jednak, że rehabilitacja nie przyniesie efektu. Wprost przeciwnie, w przypadku chorób ośrodkowego układu nerwowego takich jak udar mózgu, czy choroba Parkinsona skuteczność neurorehabilitacji oparta jest o zjawisko neuroplastyczności mózgu. Neuroplastyczność czyli zdolność mózgu do nabywania nowych funkcji przez nieuszkodzone części mózgu pozwala na odtwarzanie utraconych wskutek uszkodzenia przez chorobę funkcji takich jak zdolność do wykonywania ruchów czynnych, mowy czy pamięci.

Wśród metod stosowanych w neurorehabiltacji szczególne miejsce mają PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe, ang. Prorioceptive Neuromuscular Facilitation) oraz koncepcja NDT Bobath.

W naszym Gabinecie Neurorehabilitacji, który powstał w oparciu o ścisłą współpracę ze krakowskimi specjalistami z Gabinetów Rehabilitacyjnych Reha Krak prowadzimy terapię pacjentów ze schorzeniami takimi jak:

  • choroba Parkinsona,
  • udar mózgu (ze szczególnym uwzględnieniem spastyczności poudarowej),
  • urazy czaszkowo-mózgowe (ze szczególnym uwzględnieniem problemu spastyczności),
  • stwardnienie rozsiane,
  • bóle krzyża, dyskopatie,
  • zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego,
  • polineuropatie, choroba neuronu ruchowego
  • zespół cieśni nadgarstka – czytaj więcej
  • instruktarz treningów dla osób z otępieniem i łagodnymi zaburzeniami poznawczymi.

Kadra

Mgr Katarzyna Juda
Rehabilitant
Zobacz..