Dr n. med. Agnieszka Kułaga

Dr n. med. Agnieszka Kułaga

Gabinet Neurologiczny

Pracownia EMG


Specjalista neurolog i Doktor nauk medycznych. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Szkolenie specjalizacyjne ukończyła w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Swoje umiejętności lekarskie doskonaliła w ośrodkach zagranicznych m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii; przez rok studiowała na Uniwersytecie Medycznym w Kolonii w Niemczech.

W latach 2009-2014 pracowała w Poradni Leczenia Migreny oraz Poradni Chorób Nerwowo-Mięśniowych w Klinice Neurologii SU w Krakowie opiekując się Pacjentami z bólami głowy oraz chorobami obwodowego układu nerwowego, w tym z miastenią.

W 2010 roku ukończyła kurs elektromiografii w Klinice Neurologii w Warszawie i od tego czasu wykonuje badania przewodnictwa nerwowego i elektromiograficzne. Aktualnie pracuje jako starszy asystent w Oddziale Neurologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Szczególne miejsce wśród zainteresowań zawodowych zajmują choroby nerwowo-mięśniowe.

Konsultuje także w języku angielskim i niemieckim.