Mgr Katarzyna Juda

Mgr Katarzyna Juda

Gabinet Neurorehabilitacji


Mgr fizjoterapii. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków. Terapeuta metody PNF oraz koncepcji NDT – Bobath. Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Swoją praktykę fizjoterapeutyczną zdobywa współpracując m.in. z Fundacją na Rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Gabinetami Rehabilitacyjnymi Reha-Krak, Gabinetem Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży „Agaja”.

Szczególne miejsce wśród zainteresowań zawodowych zajmują choroby układu nerwowego. Wykonuje swoją pracę z pasja i zaangażowaniem. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności oraz podnosi kwalifikacje zawodowe. Z każdym pacjentem prowadzi indywidualną terapię funkcjonalną w oparciu o nowoczesne metody fizjoterapeutyczne.