Dr n. med. Monika Ostrowska

Dr n. med. Monika Ostrowska

Gabinet Neurologiczny

Pracownia EMG


Specjalista neurolog, starszy asystent w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacyjnym Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie neurologiczne odbyła w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, tam też pracowała przez trzy lata po ukończeniu specjalizacji na stanowisku starszego asystenta.
Szczególnie ukierunkowała się w diagnostyce i leczeniu chorób nerwowo-mięśniowych. Od początku swojej pracy zawodowej była związana z Poradnią Chorób Neuronu Ruchowego. Ukończyła kurs elektromiografii w Klinice Neurologii Akademii Medycznej w Warszawie w 2007 r., od tamtej pory wykonuje badania przewodnictwa nerwowego i elektromiograficzne. W 2010 r. odbyła staż w pracowni elektromiografii Szpitala Santa Maria w Lizbonie. W 2013 r. uzyskała licencję EMG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.