Praktyczna Elektromiografia – kurs dla zaawansowanych (2018)

Termin
14-15 kwietnia 2018

Miejsce
MIOKLINIKA NeuroCor
ul. Sobieskiego 18/1, Myślenice
tel. 789 488 333
email: szkolenia@neurocor.pl

Opis szkolenia
W szkoleniu uczestniczyło 11 lekarzy z całej Polski. Warunkiem uczestnictwa była umiejętność samodzielnego wykonywania badań EMG. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem aparatu EMG.

Korzyści z uczestnictwa
– usystematyzowanie wiedzy na temat elektromiografii
– rozwinięcie umiejętności prawidłowego planowania badania i jego interpretacji
– zrozumienie korelacji kliniczno-elektrofizjologiczych pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie badań
– szkolenie praktyczne w oparciu o przypadki kliniczne
– omówienie praktycznych aspektów rzadziej wykonywanych badań nerwów lub mięśni
– możliwość przedyskutowania z wykładowcami i innymi uczestnikami kursu własnych trudnych przypadków

Wykładowcy
Dr n. med. Agnieszka Kułaga – kierownik naukowy
Dr n. med. Monika Ostrowska
Dr Ewa Maludzińska
Dr Tomasz Tomaszewski