Szkolenia

NeuroCor prowadzi specjalistyczne szkolenia dla lekarzy oraz przedstawicieli innych medycznych zawodów. Szkolenia odbywają się w naszej siedzibie w formie kursów lub w postaci wystąpień na konferencjach medycznych. Prowadzimy także szkolenia na zlecenie innych firm. Więcej informacji można uzyskać pod adresem szkolenia@neurocor.pl

Najbliższe szkolenia z udziałem specjalistów NeuroCor:

  1. Praktyczna Elektromiografia (kurs podstawowy) – Myślenice, 16-17.02.2019
    Celem tego dwudniowego kursu jest przedstawienie praktycznych zastosowań elektromiografii w codziennej lekarskiej praktyce, poszerzenie wiedzy na temat prawidłowej kwalifikacji do badań EMG oraz doskonalenie umiejętności interpretowania wyników. Kurs kierowany jest do lekarzy praktyków, którzy spotykają się z pacjentami cierpiącymi na choroby obwodowego układu nerwowego, ale sami nie wykonują badań EMG. Więcej informacji

Szkolenia w przeszłości